DUKA ONE 1 000 mm rör

Vid väggtjocklekar över 500 mm kan detta rör användas.

1000 mm rør til DUKA One

1 000 mm rör till DUKA One

Använd när den medföljande rörgenomföringen till Duka One inte är tillräckligt lång. Förlängningsröret ersätter den befintliga rörgenomföringen. Kan kortas av med såg till önskad längd.

Rören kan inte sättas ihop till en förlängning eftersom den maximala längden på röret till DUKA One är 1 000 mm. Vid längre rördragning kommer enheten att dra tillbaka frånluften in i bostaden.

Material: Vit pvc, tjocklek 3 mm

Artikelnummer 

Storlek Artikelnummer DB nr. VVS nr.
Ø100 x 830 mm 359903 1887075 358879900
Ø160 x 1000 mm 359117 1884599 358879960