Ventilation i badrummet

För att skapa ett badrum utan fukt kan man använda mekanisk ventilation som en fläkt, enrumsventilationslösning med värmeåtervinning eller ett ventilationsaggregat som täcker hela huset. Det går även att använda naturlig ventilation via fönster eller klaffventil.

Syftet med ventilation, oavsett om den är mekanisk eller naturlig, är att avlägsna fukt från badrummet så att fukten inte går vidare ut i bostadens andra rum och därmed på sikt ger upphov fuktskador.

Badrumsfläkt

Ett sätt att avlägsna fukten från badrummet är genom en fläkt. En fläkt är en enhet som suger ut fukt och luft ur rummet. Fläkten kräver därför lufttillförsel till rummet, och detta kan ske via fönsterventil, galler i dörren eller via nyckelhålet.

Fläktar finns i olika utföranden.
Multifunktionella: DUKA Ventilations Smart Fan Wi-Fi kan styras via app med möjlighet för individuella driftsinställningar. SmartFan Wi-Fi ställs in i appen (DUKA SmartFan) där funktioner kan aktiveras och inaktiveras samt önskad driftnivå ställas in. 

Utan styrning: En fläkt utan styrning startar och stoppar när ljuset i badrummet tänds och släcks.

Tids- och fuktstyrd: Fläkten startar när fukten i rummet överstiger en inställd fuktgräns och går tills fukten faller under gränsen. Tidsstyrningen aktiveras när kontakten aktiveras och går därefter i inställt antal minuter efter att kontakten inaktiverats.

Tidsstyrd: Fläkten ansluts till ljusknappen och startar när ljuset tänds. När ljuset släcks fortsätter fläkten att gå i det antal minuter som ställts in.  

Sensor- och tidsstyrning: När fläktens sensor fångar upp rörelse startar den. När det inte längre förekommer rörelse i rummet kör den i 15 minuter innan den stannar.

Enrumsventilationslösning

I badrummet kan DUKA One S6B Plus användas. DUKA One S6B Plus återvinner den värme som finns i badrummet och ventilerar luften i rummet konstant. När badrummet inte används kommer DUKA One-enheten sörja för grundventilation med värmeåtervinning. Enheten har en inbyggd fuktsensor och när den aktiveras kommer enheten växla till forcerad drift med ren utsugning i steg III. Detta är viktigt då fukten i badrummet inte får flyttas till de intilliggande rummen. När fuktnivån åter igen är under den inställda gränsen kommer enheten att växla tillbaka till grundventilation med värmeåtervinning.

DUKA One S6B Plus

Naturlig ventilation

Vid naturlig ventilation i badrummet avlägsnas fukten via den naturliga rörelsen i varmluft, där luften leds ut från rummet antingen via en teleskopventil.

Se våra klapventiler här.