Hur är inomhusklimatet i barnrummet?

I barnrummet finns ofta många olika saker i form av möbler, textilier, gosedjur, leksaker och elektronik. Många av dessa kan bidra till att skapa ett dåligt inomhusklimat i rummet.

När barn får nya saker, till exempel leksaker, möbler och så vidare, sker en avdunstning från dessa som kan bidra till dåligt inomhusklimat om den dåliga luften inte ventileras ut från barnrummet. Detsamma gäller elektronik där särskilt ny teknik avger kemiska ämnen till omgivningen när enheten värms upp, laddas eller är påslagen.

Detta med tillägg av en stängd dörr om natten bidrar till att skapa ett dåligt inomhusklimat i barnrummet.

Vad innebär ett dåligt inomhusklimat?

När luften varit kvar i rummet för länge blir kvaliteten gradvis sämre, vilket kan ge huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Luften fylls med CO2 från utandningsluften, och till detta tillkommer partiklarföroreningar från bland annat leksaker, möbler och elektronik. Det är oftast på natten som inomhusklimatet är som sämst eftersom dörren till barnrummet ofta är stängd och luftväxlingen försvåras.

Under 2017 gjorde Realdania ett test med 59 barnfamiljer som fick olika råd kring inomhusklimat och vädring. Testet visade att även om luften i barnrummen byts ut före sänggående steg CO2-nivån från en acceptabel nivå under dagtid till mer än dubbla den kritiska nivån på natten. PPM-nivån låg på över 1 000 under 53 % av dygnet.

Inomhusklimatet påverkar trivsel och hälsa, och därför är det viktigt med ett bra och sunt inomhusklimat. Sambandet mellan CO2-nivå och sömnkvaliteten har bevisats. När CO2-nivån är för hög dämpas hjärnaktiviteten, och här är barn särskilt sårbara eftersom de ska lära och utvecklas.

Rekommendationen är att vädra i genomsnitt 5–10 minuter 3 gånger om dagen, men detta görs bara hos 28 % och hos familjer med småbarn bara hos 21 %.

Hur definieras inomhusklimatet utifrån PPM-nivå?

 • En PPM-nivå på under 1 000 anses vara ett bra inomhusklimat.
 • En PPM-nivå mellan 1 000 och 2 000 anses som ett dåligt inomhusklimat.
 • En PPM-nivå på över 2 000 anses vara ett mycket dåligt inomhusklimat.

Tips för ett bra inomhusklimat i barnrummet

 • Låt dörren till barnrummet vara öppen under natten – alternativt kan man investera i en mekanisk ventilationslösning.
 • Vädra med korsdrag – om detta inte är en optimal lösning kan det vara bra att överväga att investera i en mekanisk ventilationslösning.
 • Tvätta sängkläderna var 14:e dag och skaka ur täcken och kuddar utomhus.
 • Om det finns en matta i barnrummet ska den dammsugas eller piskas ofta – och gärna avlägsnas helt.
 • Investera i växter till barnrummet eftersom de renar luften och tillför syre.
 • Låt nya möbler och leksaker vädra ur sig innan de placeras i barnrummet.
 • Placera gärna elektronik i ett annat rum om möjligt och stäng av enheterna när det är läggdags.
 • Barn leker mycket på golvet i sitt rum, och därför är det viktigt att dammsuga ofta.

Källa: CISBO, Realdania och Bolius

Överväg att investera i en ventilationslösning

Ett ventilationssystem kan var en lösning för att bli av med partiklar och fukt i bostaden. DUKA One är en ventilationslösning som ventilerar rummet 24 timmar om dygnet. Systemet suger ut använd och fuktig luft i 70 sekunder och lagrar värmen i enhetens keramiska kärna. Efter 70 sekunder byter systemets motor riktning och blåser in frisk luft som värms upp av den keramiska kärnan. Därmed byts luften ut hela tiden, partiklar och fukt ventileras bort och samtidigt uppnår man en besparing på värmeräkningen eftersom värmen återvinns. DUKA One monteras direkt i ytterväggen och kan monteras där det finns ventilationsbehov.

Du hittar mer information om de olika modellerna här.

Till barnrummet rekommenderar vi DUKA One S6 Plus/S6 Plus Wi-Fi eftersom de är våra tystaste modeller och de styr tilluften uppåt, vilket minskar drag. Läs mer om S6 Plus här och S6 Plus Wi-Fi här.