Ventilation i tvättstugan

Det kan uppstå mycket fukt i tvättstugan när textilier tvättas och torkas i rummet.

Här kan ventilation bidra till att avlägsna fukten från rummet så att risken för mögel och fuktskador i bostaden minskar.  Ventilationen i tvättstugan kan vara mekanisk eller naturlig.

Utsugsfläkt

Ett sätt att avlägsna fukten är med hjälp av en fläkt. En fläkt är en enhet som suger ut fukt och luft ur rummet. Fläkten kräver därför lufttillförsel till rummet, och detta kan ske via fönsterventil, galler i dörren eller via nyckelhålet.

​Se våra fläktar här.

Enrumsventilationslösning

I en tvättstuga kan DUKA One S6B Plus användas. DUKA One S6B Plus återvinner den värme som finns i badrummet och ventilerar luften i rummet konstant. När tvättstugan inte används kommer DUKA One-enheten sörja för grundventilation med värmeåtervinning. Enheten har en inbyggd fuktsensor och när den aktiveras kommer enheten växla till forcerad drift med ren utsugning i steg III. Detta är viktigt då fukten i tvättstugan inte får flyttas till de intilliggande rummen. När fuktnivån åter igen är under den inställda gränsen kommer enheten att växla tillbaka till grundventilation med värmeåtervinning.

DUKA ONE S6B PLUS

 

Naturlig ventilation

Vid naturlig ventilation i tvättstugan avlägsnas fukten via den naturliga rörelsen i varmluft, där luften leds ut från rummet antingen via en teleskopventil.

Se våra lösningar på naturlig ventilation här.