Ventilation i sovrum

Sovrummet är ett av de rum vi befinner oss mest i, omkring 7–8 timmar varje dygn, vilket skapar en stor mängd fukt i rummet eftersom en människa avger omkring två liter vätska per dygn. Om sovrummet inte vädras ordentligt kan problem med kvalster och fukt uppstå, vilka i sin tur kan ge allergi och luftvägsbesvär. Både mögel och fukt trivs i fuktiga rum.

När människor andas avges CO2 till inomhusluften, och i ett sovrum med stängd dörr kan detta innebära att CO2-nivån blir hög under natten. Hög CO2-nivå kan resultera i dålig sömnkvalitet.

Ventilation kan ske naturligt genom att öppna fönster och dörrar, via friskluftsventiler och otätheter i bostaden. Detta kan även göras mekaniskt med antingen en enrumsventilationslösning med DUKA One, eller via installation av ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning som ventilerar hela huset. 

Enrumsventilationslösning

Med en DUKA One-lösning kan du enkelt få ventilation i bostaden utan behov av komplicerad rördragning. DUKA One monteras i ytterväggen och består av: En inre del, ett rör med kärna och motor samt en utvändig stormskärm. Lösningen suger i 70 sekunder ut varm, använd luft från rummet och lagrar värmen i kärnan. Efter 70 sekunder vänder motorn och lösningen drar in frisk luft utifrån genom kärnan där den värms upp och blåses in i rummet. Med en DUKA One-lösning kan ventilationsbehovet enkelt anpassas efter det aktuella rummet.

Till sovrum rekommenderar vi enheter med en rördiameter på 160 mm eftersom de avger minst buller.

Därmed minimeras värmeförlusten när värmen från frånluften återvinns och värmer upp tilluften. Med DUKA One får du en bostad med frisk luft dygnet runt, där förekomsten av fukt och radon reduceras.

SE våra DUKA One-modeller här.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation kan ske genom att öppna fönster och dörrar, via ventiler samt otätheter som finns i bostaden.

En ventil ventilerar rummet via den naturliga rörelsen i varmluft, där luften leds ut från rummet antingen via en teleskopventil.

Genom naturlig ventilation återvinns inte värmen som finns i frånluften. Detta kan ge en stor värmeförlust.

Se våra lösningar på naturlig ventilation här.