Enrumsventilationslösning

Med en DUKA One-lösning kan du enkelt få ventilation i källaren utan behov av komplicerad rördragning. DUKA One monteras i ytterväggen och består av: En inre del, ett rör med kärna och motor samt en utvändig stormskärm. Lösningen suger i 70 sekunder ut varm, använd luft från rummet och lagrar värmen i kärnan. Efter 70 sekunder vänder motorn och lösningen drar in frisk luft utifrån genom kärnan där den värms upp och blåses in i rummet. Med en DUKA One-lösning kan ventilationsbehovet enkelt anpassas efter det aktuella rummet.

Därmed minimeras värmeförlusten när värmen från frånluften återvinns och värmer upp tilluften. Med DUKA One får du en bostad med frisk luft dygnet runt, där förekomsten av fukt och radon reduceras.

SE våra DUKA One-modeller här.

Utsugsfläkt

Ett sätt att avlägsna fukten är med hjälp av en fläkt. En fläkt är en enhet som suger ut fukt och luft ur rummet. Fläkten kräver därför lufttillförsel till rummet, och detta kan ske via fönsterventil, galler i dörren eller via nyckelhålet.

Se våra fläktar här.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation kan ske genom att öppna fönster och dörrar, via ventiler samt otätheter som finns i bostaden.

En ventil ventilerar rummet via den naturliga rörelsen i varmluft, där luften leds ut från rummet antingen via en teleskopventil.

Genom naturlig ventilation återvinns inte värmen som finns i frånluften. Detta kan ge en stor värmeförlust.

 

Se våra lösningar på naturlig ventilation här.