Ventilation i vardagsrum

Många saker vi gör i bostaden kan förorena luften som omger oss. Det kan vara användning av stearinljus, parfym, tobaksrök, ugn, päls från djur, matlagning, rengöringsmedel och avdunstning från nyinköpta saker. Detta ökar behovet av frisk luft inomhus, och särskilt i takt med att husen blir tätare och tätare har den förorenade luften svårt att ta sig ut ur bostaden.

Ventilation kan ske naturligt genom att öppna fönster och dörrar, via friskluftsventiler och otätheter i bostaden. Detta kan även göras mekaniskt med antingen en enrumsventilationslösning med DUKA One, eller via installation av ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning som ventilerar hela huset.

Enrumsventilationslösning

Med en DUKA One-lösning kan du enkelt få ventilation i bostaden utan behov av komplicerad rördragning. DUKA One monteras i ytterväggen och består av: En inre del, ett rör med kärna och motor samt en utvändig stormskärm. Lösningen suger i 70 sekunder ut varm, använd luft från rummet och lagrar värmen i kärnan. Efter 70 sekunder vänder motorn och lösningen drar in frisk luft utifrån genom kärnan där den värms upp och blåses in i rummet. Med en DUKA One-lösning kan ventilationsbehovet enkelt anpassas efter det aktuella rummet.

Därmed minimeras värmeförlusten när värmen från frånluften återvinns och värmer upp tilluften. Med DUKA One får du en bostad med frisk luft dygnet runt, där förekomsten av fukt och radon reduceras.

SE våra DUKA One-modeller här.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation kan ske genom att öppna fönster och dörrar, via ventiler samt otätheter som finns i bostaden.

En ventil ventilerar rummet via den naturliga rörelsen i varmluft, där luften leds ut från rummet antingen via en teleskopventil.

Genom naturlig ventilation återvinns inte värmen som finns i frånluften. Detta kan ge en stor värmeförlust.

Se våra lösningar på naturlig ventilation här.